Algemeen Ziekenhuis Sint–Jan Brugge–Oostende – Campus Sint–Jan